ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δραστηριότητα: Εμπόριο - Εισαγωγές

Διεύθυνση: Πολυαίγου 16

Τ.Κ. 19199

Πόλη: Πολύαιγος

Τηλέφωνο: 2101919199

ΑΦΜ: 999000999

ΔΟΥ: Πολυαίγου


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ισολογισμός 2012